<!-)>

Vergaderingen

Medewerkers worden verwacht regelmatig aanwezig te zijn op vergaderingen. Van de vergaderingen worden ook altijd verslagen gemaakt die (met sommige uitzonderingen) publiek beschikbaar worden gezet op onze website.

Vergaderverslagen

Reglement

Algemene gebruiksvoorwaarden Huishoudelijk reglement Privacyverklaring